Solving 9-11 Most Popular Online Book in Norway

May 26, 2010

Norway is a nation where my book, Solving 9-11, has been available online for readers for the past year.  Today I received a note from the online host who wrote an article (in Norwegian) that my book is the most popular book online at Askehaug during the past six months.  I certainly hope to visit Norway soon. 

Here is the beginning of the article in Norwegian:Bollyn mest pop etter 6 mnd

Etter seks måneder med gratis nedlastbare bøker hos Askehaug, er Christopher Bollyn den klart mest populære forfatteren. Oversettelsen av hans bok «Solving 9/11» til «9/11-koden» startet på Litteraturfestivalen på Lillehammer i mai 2009. Enda gjenstår korrekturen på noen kapitler, men takket være kollektiv innsats fra et helt team av oversettere, vil andreutgaven være klar nå før sommeren.


Note: Due to the transfer of information from the original website to this updated format, some article post dates may differ from the date they were originally published. However, most articles contain the actual publish date at the top of the article.

Leave a Reply